Wie zijn wij?

Linde Homecare vormt onderdeel van Linde Healthcare met Linde als Duitse moederorganisatie. Meer dan een miljoen patiënten in meer dan 20 landen over de hele wereld zijn voor hun dagelijkse zorg en ondersteuning afhankelijk van Linde Homecare. Wij leveren uitgebreide diensten gericht op de individuele behoeften van de patiënt. Onze ervaren medewerkers kunnen in elke fase van het behandelproces ondersteuning en informatie bieden. En onze uitgebreide klinische ervaring levert een belangrijke bijdrage aan de levenskwaliteit van onze patiënten.


Een passie voor zorg. Een partner voor u.

Onze therapieën

Wij richten ons voornamelijk op respiratoire zorg in de thuissituatie, met een aantal aanvullende, gerelateerde therapieën voor zowel chronisch als acuut zieke patiënten. Onze behandelingen liggen onder andere op het gebied van zuurstof-, beademings- en slaaptherapie. Daarnaast bieden we ook medische voeding, infuus- en UV lichttherapie aan. Binnen deze therapieën bieden we een volledig pakket diensten, die op elkaar zijn afgestemd om succesvolle behandeluitkomsten en een hoge mate van efficiëntie te garanderen.

Passie voor uitmuntendheid

We hebben de betrokkenheid en de drive om steeds hogere standaarden te bereiken door voortdurende verbetering en betrokkenheid. Linde Homecare streeft naar uitmuntendheid, met het doel alle aspecten van onze organisatie, processen en activiteiten steeds te verbeteren.

Mensen versterken

Onze mensen krijgen de ruimte een steentje bij te dragen en te groeien. Linde Homecare gelooft in het versterken van haar medewerkers, omdat competente en verantwoordelijke mensen succes creëren, zowel voor onze klanten als voor het bedrijf.

Patiëntgerichte zorg

Wij ontwikkelen nieuwe diensten ter verbetering van de veiligheid en het welzijn van de patiënt.
De gezondheidszorg komt meer en meer onder druk te staan door een vergrijzende bevolking en een toenemende verspreiding van chronische ziektes. Wij stellen ons ten doel onze klanten patiëntgerichte diensten aan te bieden, die zowel klinisch effectief als rendabel zijn.