Uitgangspunten

Bedankt voor uw bezoek aan de webshop van Linde Homecare Benelux en voor uw interesse in ons bedrijf en onze producten. Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en vertrouwen op wederzijdse samenwerking. De bescherming van uw persoonlijke levenssfeer is voor ons van het grootste belang. Onze medewerkers zijn verplicht alle informatie vertrouwelijk te behandelen en ontvangen regelmatig training op het gebied van gegevensbescherming en databeveiliging. In de onderstaande paragrafen willen wij graag in het kort toelichten hoe wij uw gegevens beschermen en wat het voor u betekent wanneer u gebruik maakt van ons online aanbod.

Toegangsgegevens

Wanneer onze internetpagina's worden opgeroepen, ontvangt Linde Healthcare Benelux toegangsgegevens die voor beschermingsdoeleinden worden opgeslagen en bijdragen aan identificatie. Deze gegevens omvatten: • De naam van uw internetprovider;

  •
 • Het land van waaruit u de site benadert;
 • ••
 • De website die u naar onze aanwezigheid op internet heeft geleid;
 • ••
 • De zoekterm die u gebruikt, als u via een zoekmachine op onze site terecht komt;
 • ••
 • De websites van The Linde Group die u bezoekt;
 • •
 • • De gebruikerstool (webbrowser, besturingssysteem) die u gebruikt om toegang tot onze website te verkrijgen;
 • •
 • • De bestanden die u van onze website downloadt (bijv. PDF- of Word-documenten);
 • •
 • • De duur van uw bezoek;
 • •
 • • De datum en het tijdstip van uw bezoek.
Deze gegevens worden door Linde Healthcare Benelux geanalyseerd om inzicht te krijgen in gebruikersgedrag en dit gedrag te kunnen evalueren.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die expliciet worden gebruikt om uw identiteit vast te stellen. Dit omvat informatie, zoals uw naam en uw post- of e-mailadres. De enige keer dat wij persoonsgegevens opslaan naast uw toegangsgegevens is als u ons deze informatie vrijwillig geeft, bijv. in het kader van een registratie, een onderzoek, een prijsvraag, een verzoek om contact, aanmelding voor een nieuwsbrief of om een online bestelling te verwerken. Bovendien worden persoonsgegevens alleen gebruikt voor zover dit noodzakelijk is en uitsluitend voor het wettelijk toelaatbare doel waarvoor u toestemming hebt gegeven. Om de veilige overdracht van uw gegevens te waarborgen, past The Linde Group encryptieprocedures toe op beveiligde gebieden. Dit betekent bijvoorbeeld dat de communicatie tussen uw browser en ons bestelsysteem niet door anderen op het internet kan worden gelezen. Alle gegevens worden exclusief opgeslagen op speciaal beveiligde servers van The Linde Group in Duitsland. Gebruik maken van ons bestelsysteem wordt beschouwd als toestemming geven voor het opslaan en gebruiken van uw gegevens door The Linde Group en haar partners.

Bevoegdheid tot herroeping

Als u schriftelijk verzoekt dat Linde Homecare Benelux uw persoonsgegevens moet wijzigen, niet langer moet gebruiken of moet verwijderen, zullen wij hier onmiddellijk toe overgaan. Wanneer u als gebruiker bent geregistreerd, stellen wij u ook in de gelegenheid de gegevens zelf te bekijken en zo nodig te verwijderen of te wijzigen.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites overal ter wereld worden gebruikt. Cookies worden tijdens uw bezoek aan onze website aangemaakt en worden door onze server op uw harde schijf geplaatst. Onze cookies bevatten geen informatie over specifieke personen. Daarnaast kunnen cookies die door onze servers zijn geplaatst alleen door ons opnieuw worden gelezen en niet door externe websites. De meeste browsers zijn ingesteld op cookies automatisch accepteren. Als u niet de voordelen van cookies wilt genieten, kunt u deze functie in uw browser deactiveren. U kunt onze website ook zonder cookies bekijken. Dit kan echter wel het gebruik van sommige functies beperken.

Overige actieve content (bijv. Javascript, ActiveX )

Javascript, ActiveX en andere besturingselementen voor websites en scripttalen die uitvoeringselementen bevatten, kunnen op elk gewenst moment uit veiligheidsoverwegingen worden gedeactiveerd met behulp van uw browser. Onze internetsites zijn ook zonder Javascript te benaderen.

Links

Een aantal websites van The Linde Group bevatten links naar andere websites. Wij doen er alles aan om deze directe links te controleren. The Linde Group is niet verantwoordelijk voor de content van websites waar wij een link naar hebben. Ook is The Linde Group niet verantwoordelijk voor de content van websites die een link naar onze website hebben.

Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalyse service van Google, Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt "cookies". Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw computer geplaatst worden, met het doel om te kunnen analyseren hoe bezoekers de website gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
In het geval dat IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, zal uw IP-adres worden ingekort binnen het gebied van de lidstaten van de Europese Unie of andere partijen binnen de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het hele IP-adres eerst worden overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar worden ingekort. IP-anonimisering is actief op deze website.
Google gebruikt deze informatie namens de exploitant van deze website ten behoeve van het evalueren van uw gebruik van de website. Dit doen zij door voor website-exploitanten rapporten over website-activiteiten en andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik samen te stellen.
Het IP-adres, dat uw browser binnen de kaders van Google Analytics doorgeeft, zal niet in verband worden gebracht met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de hiervoor bestemde instellingen van uw browser te kiezen, maar houdt u er rekening mee dat als u dit doet u mogelijk niet in staat zult zijn om de volledige functionaliteit van deze website te gebruiken. U kunt voor toekomstig gebruik ook kiezen voor een opt-out om niet door Google Analytics gevolgd te worden. Dit doet u door de Google Analytics Opt-out Browser Addon voor uw huidige webbrowser te downloaden en installeren.

Beperkingen

The Linde Group behoudt zich het recht voor deze richtlijnen voor gegevensbescherming op elk moment te wijzigen overeenkomstig de bepalingen van gegevensbeschermingsrecht.

Vragen en opmerkingen

Als u vragen of aanbevelingen hebt betreffende gegevensbescherming voor deze website, neem dan gerust per e-mail contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming:
Linde Healthcare Benelux
Statutaire zetels: Linde Gas Cryoservices B.V., Linde Gas Therapeutics Benelux B.V., Linde Homecare Benelux B.V.
E-mail: dataprotection@linde.com